Kernwaarden zijn principes die onze besluitvorming beïnvloeden en bepalen hoe we handelen. De volgende vijf kernwaarden vormen de basis van de visie van VANDENBERG Interim Finance.

VOLG VANDENBERG
OP TWITTER EN LINKED-IN

Klantgerichtheid

Bij een interim opdracht staan úw wensen voorop. Wilt u de opdracht afbakenen of juist niet? Kiest u een opdracht die puur is gericht op financial management of juist voor de multidisciplinaire insteek, met aandacht voor algemeen management, finance, hrm en logistiek? Hoe dan ook: duidelijkheid is belangrijk. Maar ook de flexibiliteit om de opdracht aan te willen passen. Én de flexibiliteit om als interim manager hands-on aan de slag te willen gaan.Ontwikkeling van mensen

Een goede interim manager brengt een hoop kennis en ervaring met zich mee om zijn opdracht efficiënt en effectief te kunnen voltooien. Het overbrengen van deze kennis en ervaring naar de mensen in uw organisatie geeft een enorme meerwaarde. Voor VANDENBERG Interim Finance is dit een vanzelfsprekendheid.Verantwoordelijkheid

Het aanvaarden - en zelfstandig nemen - van verantwoordelijkheid is een belangrijke eigenschap voor het goed kunnen vervullen van een interim opdracht. Uiteraard liggen die verantwoordelijkheden vooral binnen de opdrachtformulering. Maar juist de flexibiliteit om ook buiten de opdracht te kunnen en willen denken, kan van grote toegevoegde waarde zijn.Resultaatgerichtheid

Bij het begin van de opdracht dienen we met elkaar helder te maken wat het doel is van de opdracht. VANDENBERG Interim Finance zorgt ervoor dat dit doel op efficiënte wijze wordt bereikt, met de benodigde kwaliteit en uiteraard volgens planning.Bouwen aan de organisatie

Een interim manager kan op een resultaatgerichte wijze het vooraf gestelde doel bereiken. Maar hij kan nog veel méér meerwaarde bieden als hij ook iets blijvends achterlaat, zoals structurele verbeteringen in de planning & control cyclus en de organisatiestructuur, of werkbare modellen, procedures en richtlijnen. Dat is wat VANDENBERG Interim Finance bedoelt met 'blijvende impact'.