Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mijn recente werkzaamheden. Ziet u goede aanknopingspunten? Dan stuur ik u graag mijn uitgebreide cv en kom ik met plezier langs voor een mondelinge toelichting.

Verantwoordelijk voor de programmabeheersing (borging) binnen het dijkversterkingsprogramma (14 projecten a € 500 mio). Opdracht om de stilgelegde projecten (Prince2) weer op te starten, weer in control te komen, transparantie te bewerkstelligen, een nieuwe baseline voor de projecten op te stellen en de doelstellingen v.w.b. planningen en ramingen te borgen. Onder andere de volgende activiteiten uitgevoerd; managementinformatie beoordeeld en ontwikkeld, audits op processen en afdelingen uitgevoerd, business cases en projectplannen beoordeeld, risicomanagementstrategie (Risman) ontwikkeld, P&C cyclus verbeterd, planningen en ramingen geanalyseerd, proces- en procedureverbeteringen doorgevoerd. Daarnaast voor Rijkswaterstaat in projecten deelgenomen aangaande Q-rapportages, subsidieregelingen, en planningen.(1) In eerste instantie gestart als Finance Director voor de Benelux en verantwoordelijk voor het aansturen van de financiële administratie, opstellen revenue, cost en profit forecasts, maandrapportages, procesverbeteringen doorvoeren, uitvoering gegeven aan anti-fraude policy, onderzoeken subsidie mogelijkheden, recovery sociale voorzieningen, oplossen pensioenissues.
(2) Na het inwerken van de Finance Director me gericht op het opstellen en afwikkelen van de statutaire jaarrekeningen in Nederland, België en Luxemburg. Tevens een boekenonderzoek van de belastingdienst begeleidt en alle fiscale issues (o.a. transfer pricing) opgelost.
(3) Daarna heb ik binnen een wereldwijd project de coördinatie en uitvoering op me genomen voor het reduceren van het aantal juridische entiteiten binnen Siemens Benelux. Dit door middel van het verhangen, samenvoegen en liquideren van entiteiten. Tevens oplossingen bedacht en geïmplementeerd voor de organisatorische gevolgen van het project, zowel voor mensen als systemen (SAP).Bij BE Semiconductor Industries bevatten mijn werkzaamheden het plannen, organiseren en begeleiden van de strategic review. Eerder had BESI deels al een nieuwe strategie aangekondigd. Deze strategie is daarna verder en breder ontwikkeld en uitgewerkt en heb ik vertaald in financiële modellen. Hieraan gekoppeld heeft Bain & Company kosten reductie plannen ontwikkeld. Vanuit deze plannen heb ik de koppeling met de organisatie gemaakt om deze plannen in het budget op te kunnen nemen. Tevens financiële audits en management reviews uitgevoerd bij zowel werkmaatschappijen als de holding en een strategisch plannings model gebouwd voor een business unit.Als lid van de Directie waren mijn activiteiten en verantwoordelijkheden o.a.: directe en indirecte aansturing 55 finance medewerkers, lokale consolidatie en rapportage (Oracle, Navision), IFRS consolidatie en rapportage (Frango/Cognos), Dutch-Gaap jaarrekening, acquisities, deconsolidaties, opzetten nieuwe activiteiten, sluiten van vestigingen, integratie van bedrijven, KPI reporting, coördinatie en opstellen strategische plannen en budgetten, fiscaliteiten, verzekeringen, cash management, internal control, administratieve organisatie, risk management, diverse projecten, salaris administratie.